Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace - viz Povinně zveřejňované informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 7:30 - 14:30 17:00 - 18:00
  středa 7:30 - 14:30 17:00 - 18:00
 2. Telefonické podání: 724190783
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@chvalnovlisky.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Chvalnov - Lísky, Chvalnov 68, 768 05 Koryčany,  na číslo 724190783.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

 

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí 7:30 - 14:30 17:00 - 18:00
středa 7:30 - 14:30 17:00 - 18:00

Telefonické podání: 724190783
Poštou na adresu Obecní úřad Chvalnov - Lísky, Chvalnov 68, 768 05 Koryčany
Elektronicky na e-mail: obec@chvalnovlisky.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: e24asu6
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 Lhůty pro vyřízení žádosti - viz Povinně zveřejňované informace

 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Chvalnov - Lísky, Chvalnov 68, 768 05 Koryčany
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu.                                                 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací - viz sazebník obce

Formuláře obecního úřadu

 

 

 

 

chvalnovlisky_footer.png