Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vnitřní platový předpis.PDF

5.5.2016

Pracovní řád.PDF  
   

OZV č. 4 - 2016 Obce Chvalnov - Lísky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

   - Příloha č. 1 Výčet parcel veřejného prostranství Chvalnov, Lísky docx.pdf

   - Příloha č. 2 Chvalnov - Obecně závazné vyhlášky č.4,2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (grafické vyznačení na mapě) .pdf

   - Příloha č. 3 Lísky - Obecně závazné vyhláškyč.4,2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (grafické vyznačení na mapě).pdf

1.1.2017
 OZV obce Chvalnov-Lísky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Chvalnov-Lísky.pdf  7.11.2023

 OZV obce Chvalnov - Lísky č. 1 2019 , kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.pdf

 7.10.2019

OZV obce Chvalnov - Lísky č. 2 2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.pdf

 

Nařízení obce Chvalnov - Lísky 1 2020 , kterým se vydává tržní .pdf

 Příloha č. 1 Nařízení obce Chvalnov-Lísky 1 2020.pdf  

 Příloha č. 2 Nařízení obce Chvalnov-Lísky 1 2020.pdf

Řád veřejného pohřebiště obce Chvalnov - Lísky.pdf

 Obecně závazná vyhláška obce Chvalnov-Lísky o stanovení systému odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Chvalnov - Lísky , o regulaci hluč.pdf

 OZV obce Chvalnov-Lísky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Chvalnov-Lísky.pdf

OZV obce Chvalnov-Lísky, kterou se reguluje používání hlučné zábavní pyrotechniky v obci Chvalnov-Lísky.pdf

Chvalnov-Lísky obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf

Chvalnov-Lísky obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

 

 

 

f

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

 

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 Usnesení zasedání :

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky ,konaného dne 17.1.2016.PDF

 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7.4.2016[3].PDF

Zápis 3-2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky, konaného dne 7.5.2016.PDF

Zápis č. 4-2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky, konaného dne 16.6.2016 v zasedací místnosti.pdf

Zápis č.5 - 2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky konaného dne 15.9.2016.pdf

Výpis z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky, č. 6 - 2016 ,ze dne 17.12.2016.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č. 1 - 2017 konaného dne 16.3.2017.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č.2 2017 ze dne 15.6.2017.pdf

Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č 3 2017 ze dne 14.9.2017.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č.4 2017 ze dne 21.12.2017.pdf

Výpis usnesení zjednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č.1 2018 dne 22.1.2018.pdf

Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č.2 2018, ze dne 1.3.2018.pdf

Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č.3 2018, ze dne 11.5. 2018.pdf

Výpis z usnesení jednání Zastupitelstvo obce Chvalnov - Lísky č. 4 2018 ze dne 11.7.2018.pdf

Výpis z usnesení zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č.5 2018 ze dne 14.9.2018.pdf

Výpis z usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 2.11.pdf

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky ze dne 28.12.2018.pdf

Výpis usnesení z jednání obecního zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky ze dne 18.1.2019.pdf

Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 2 2019 ze dne 17.4.2019.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 3.2019 ze dne 19.6.2019pdf

Výpis usnesení obce Chvalnov - Lísly 4 2019 ze dne 16.9.2019.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 5 2019 ze dne 22.11.2019.pdf

Výpis usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č.6 2019 ze dne 28.12.2019.pdf

Výpis z usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č.1 2020 ze dne 30.1.2020.pdf

 Výpis usnesení jednání zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 2 2020 ze dne 20.5.2020.pdf

Výpis usnesení jednání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 3 2020 ze dne 13.8.2020 pdf

Výpis usnesení jednání Zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 4 2020 ze dne 29.10.2020.pdf

Výpis usnesení zastupiteelstva obce Chvalnov - Lísky 5 2020 ze dne 22.12.2020.pdf

Výpis usnesení zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 1 2021 ze dne 9.2.2021.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 2 2021 ze dne 28.4.2021.pdf

Výpis usnesení jednání zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 3 2021 ze dne 9.6.2021.pdf

Výpis usnesení zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 4 2021 ze dne 8.7.2021.pdf

Výpis usnesení zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 5 2021 ze dne 9.9.2021.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísiky 6 2021 ze dne 27.12.2021.pdf

Výpis usnesení zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 1 2022 ze dne 16.2.2022.pdf

Výpis usnesení zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky č.2 2022 ze dne 20.4.2022.pdf

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstvo obce Chvalnov-Lísky ze dne 9.6.2022.pdf

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 4 2022 ze dne 2.8.2022.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 5 2022 ze dne 16.9.2022.pdf

Výpis usnesení z ustavujícího jednání Zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 6 2022 ze dne 22.10.2022.pdf

Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 7 2022 ze dne 10.12.2022.pdf

Výpis z usnesení zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky č. 8 2022 ze dne 29.12.2022.pdf

Výpis z usnesení zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 1 2023 ze dne 14.3.2023.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 2 2023 ze dne 17.5.2023.pdf

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 3 2023 ze dne 14.8.2023.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 4 2023 ze dne 11.10.2023.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 5 2023 ze dne 7.11.2023.pdf

Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 6 2023 ze dne 18.12.2023.pdf

Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky č. 1 2024 ze dne 15.2.2024.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 2 2024 ze dne 20.3.2024.pdf

Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 3 2024 ze dne 19.6.2024.pdf

chvalnovlisky_footer.png