Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vnitřní platový předpis.PDF

5.5.2016

Pracovní řád.PDF  
OZV č. 3 - 2016 Obce Chvalnov - Lísky o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2017

OZV č. 4 - 2016 Obce Chvalnov - Lísky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

   - Příloha č. 1 Výčet parcel veřejného prostranství Chvalnov, Lísky docx.pdf

   - Příloha č. 2 Chvalnov - Obecně závazné vyhlášky č.4,2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (grafické vyznačení na mapě) .pdf

   - Příloha č. 3 Lísky - Obecně závazné vyhláškyč.4,2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (grafické vyznačení na mapě).pdf

1.1.2017

OZV č.5 - 2016 Obce Chvalnov - Lísky , kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř. prostranstvích v Obci Chvalnov - Lísky.pdf

 1.1.2017

 OZV obce Chvalnov - Lísky č. 1 2019 , kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.pdf

 7.10.2019

OZV obce Chvalnov - Lísky č. 2 2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.pdf

OZV č. 1 2019 obce Chvalnov - Lísky o místním poplatku ze psů.pdf

Nařízení obce Chvalnov - Lísky 1 2020 , kterým se vydává tržní .pdf

     Příloha č. 1 Nařízení obce Chvalnov-Lísky 1 2020.pdf  

      Příloha č. 2 Nařízení obce Chvalnov-Lísky 1 2020.pdf

Řád veřejného pohřebiště obce Chvalnov - Lísky.pdf

OZV obce Chvalnov - Lísky č.1 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

OZV obce Chvalnov - Lísky č.2 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Chvalnov - Lísky , o regulaci hluč.pdf

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 Usnesení zasedání obce

 Veřejné zasedání zastupitelstva obce 24.9.2014

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 10.10.2014

Ustavující zasedání zastupitelstva obce 8.11.2014

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.12.2014

Ustavující zasedání zastupitelstva obce 10.4.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 23.5.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 26.6.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 10.9.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 26.11.2015

 Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 28.12.2015

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky ,konaného dne 17.1.2016.PDF

 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7.4.2016[3].PDF

Zápis 3-2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky, konaného dne 7.5.2016.PDF

Zápis č. 4-2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky, konaného dne 16.6.2016 v zasedací místnosti.pdf

Zápis č.5 - 2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky konaného dne 15.9.2016.pdf

Výpis z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky, č. 6 - 2016 ,ze dne 17.12.2016.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č. 1 - 2017 konaného dne 16.3.2017.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č.2 2017 ze dne 15.6.2017.pdf

Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č 3 2017 ze dne 14.9.2017.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č.4 2017 ze dne 21.12.2017.pdf

Výpis usnesení zjednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č.1 2018 dne 22.1.2018.pdf

Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č.2 2018, ze dne 1.3.2018.pdf

Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č.3 2018, ze dne 11.5. 2018.pdf

Výpis z usnesení jednání Zastupitelstvo obce Chvalnov - Lísky č. 4 2018 ze dne 11.7.2018.pdf

Výpis z usnesení zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č.5 2018 ze dne 14.9.2018.pdf

Výpis z usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 2.11.pdf

Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky ze dne 28.12.2018.pdf

Výpis usnesení z jednání obecního zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky ze dne 18.1.2019.pdf

Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 2 2019 ze dne 17.4.2019.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 3.2019 ze dne 19.6.2019pdf

Výpis usnesení obce Chvalnov - Lísly 4 2019 ze dne 16.9.2019.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 5 2019 ze dne 22.11.2019.pdf

Výpis usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č.6 2019 ze dne 28.12.2019.pdf

Výpis z usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky č.1 2020 ze dne 30.1.2020.pdf

 Výpis usnesení jednání zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 2 2020 ze dne 20.5.2020.pdf

Výpis usnesení jednání Zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 3 2020 ze dne 13.8.2020 pdf

Výpis usnesení jednání Zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 4 2020 ze dne 29.10.2020.pdf

Výpis usnesení zastupiteelstva obce Chvalnov - Lísky 5 2020 ze dne 22.12.2020.pdf

Výpis usnesení zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 1 2021 ze dne 9.2.2021.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 2 2021 ze dne 28.4.2021.pdf

Výpis usnesení jednání zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 3 2021 ze dne 9.6.2021.pdf

Výpis usnesení zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 4 2021 ze dne 8.7.2021.pdf

Výpis usnesení zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky 5 2021 ze dne 9.9.2021.pdf

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce Chvalnov - Lísiky 6 2021 ze dne 27.12.2021.pdf

Výpis usnesení zastupitelstva obce Chvalnov - Lísky 1 2022 ze dne 16.2.2022.pdf

Výpis usnesení zastupitelstva obce Chvalnov-Lísky č.2 2022 ze dne 20.4.2022.pdf

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstvo obce Chvalnov-Lísky ze dne 9.6.2022.pdf

chvalnovlisky_footer.png