Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet 2017 a rozpočtové výhledy na rok 2018-2019

Rozpočet Obce Chvalnov - Lísky na rok 2017.pdf

Rozpočtový výhled obce Chvalnov - Lísky na rok 2018.pdf

Rozpočtový výhled obce Chvalnov - Lísky na rok 2019.pdf

Rozpočtové opatření č.1 2017 obce Chvalnov - Lísky .pdf

Rozpočtové opatření č.2 2017 obce Chvalnov - Lísky.pdf

 Rozpočtové opatření č.3 2017 obce Chvalnov - Lísky.pdf

Rozpočtové opatření č. 4 2017 obce Chvalnov - Lísky.pdf

Rozpočet 2018, rozpočtový výhled 2019 - 2020 a rozpočtová opatření

Rozpočet obce Chvalnov - Lísky na rok 2018.pdf

Rozpočtový výhled obce Chvalnov - Lísky na rok 2019.pdf

Rozpočtový výhled obce Chvalnov - Lísky na rok 2020.pdf

Rozpočtové opatření č.1 2018 obce Chvalnov - Lísky.pdf

Rozpočtové opatření č.2 2018 obce Chvalnov - Lísky.pdf

Rozpočet 2019, rozpočtový výhled 2020 - 2021 a rozpočtová opatření

Rozpočet obce Chvalnov - Lísky na rok 2019.pdf

 

Rozpočtový výhled Obce Chvalnov - Lísky na rok 2020.pdf

Rozpočtový výhled Obce Chvalnov - Lísky na rok 2021.pdf

Rozpočtová opatření na rok č. 1 2019.pdf

Rozpočtová opatření 2 2019.pdf

Rozpočtová opatření na rok 3 2019.pdf

Rozpočet 2020, rozpočtový výhled 2021 - 2022 a rozpočtová opatření

Rozpočet obce Chvalnov - Lísky na rok 2020.pdf

Rozpočtový výhled Obce Chvalnov - Lísky na rok 2021.pdf

Rozpočtový výhled Obce Chvalnov - Lísky na rok 2022.pdf

Rozpočetové opatření 1 2020 obce Chvalnov - Lísky.pdf

 Rozpočetové opatření 2 2020 obce Chvalnov - Lísky.pdf

Rozpočetové opatření 3 2020 obce Chvalnov - Lísky.pdf

Rozpočet 2021, rozpočtový výhled 2022 - 2023 a rozpočtová opatření

Návrh rozpočtu Obce Chvalnov - Lísky na rok 2021.pdf

Návrh rozpočtového výhledu Obce Chvalnov - Lísky na rok 2022.pdf

Návrh rozpočtového výhledu Obce Chvalnov - Lísky na rok 2023.pdf

Rozpočet Obce Chvalnov - Lísky na rok 2021.pdf

Rozpočtový výhled Obce Chvalnov - Lísky na rok 2022.pdf

Rozpočtový výhled Obce Chvalnov - Lísky na rok 2023.pdf

Rozpočtové opatření č. 1.pdf

Rozpočtové opatření č.2 - Poskytnutí finančních darů obcím postižených tornádem.pdf

Rozpočtové opatření č.3 2021.pdf

Rozpočet 2022, Rozpočtový výhled 2023-2024 a rozpočtová opatření

Návrh rozpočtu obce Chvalnov - Lísky na rok 2022.pdf

Návrh Rozpočtového výhledu obce Chvalnov-Lísky na rok 2023.pdf

Návrh Rozpočtového výhledu obce Chvalnov-Lísky na rok 2024.pdf

Rozpočet obce Chvalnov - Lísky na rok 2022.pdf

Rozpočtový výhled obce Chvalnov - Lísky na rok 2023.pdf

Rozpočtový výhled obce Chvalnov - Lísky na rok 2024.pdf

Rozpočtové opatření č. 1 k 31.5.2022 - schválené.pdf

Rozpočtové opatření č.2 k 30.11.2022.pdf

Rozpočet 2023, Rozpočtový výhled 2024-2025 a rozpočtová opatření

Návrh rozpočtu obce Chvalnov - Lísky na rok 2023.pdf

Návrh rozpočtového výhledu obce Chvalnov - Lísky na rok 2024.pdf

Návrh rozpočtového výhledu obce Chvalnov - Lísky na rok 2025.pdf

Rozpočet obce Chvalnov - Lísky na rok 2023.pdf

Rozpočtové opatření č.1 2023.pdf

Rozpočtové opatření č.1 A 2023.pdf

Rozpočtové opatření č. 2 2023.pdf

Rozpočtové opatření č.3 2023.pdf

 

 

 

Rozpočet 2016

   

 

     

 

Příjmy

Plán

Skutečnost

Daň z příjmů fyzických osob

520.000,- Kč

 

 

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

2.000,- Kč

 

 

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

70.000,- Kč

 

 

Daň z příjmů právnických osob

600.000,- Kč

 

 

Daň z přidané hodnoty

1.250.000,- Kč

 

 

Daň z nemovitostí

470.000,- Kč

 

 

Poplatek ze psů

7.000,- Kč

 

 

Poplatek za užívání veř.prostranství

1.000,- Kč

 

 

Pitná voda

185.000,- Kč

 

 

Sběr a svoz komunálních odpadů

130.000,- Kč

 

 

Činnost místní správy

110.000,- Kč

 

 

Příjmy z fin.operací

10.000,- Kč

 

 

Celkem

3.355.000,- Kč

 

 

Výdaje

Plán 

 Skutečnost

 

Veřejná silniční doprava

26.000,- Kč

 

 

Pitná voda

550.000,- Kč

 

 

Rekonstrukce prameniště

350.000,- Kč

 

 

Odvádění a čištění odpadních vod

500.000,- Kč

 

 

Knihovny

30.000,- Kč

 

 

Záležitosti kultury

184.000,- Kč

 

 

Rozhlas

10.000,- Kč

 

 

Využití volného času dětí a mládeže

50.000,- Kč

 

 

Hospice

10.000,- Kč

 

 

Veřejné osvětlení

85.000,- Kč

 

 

Komunální služby a územní rozvoj

350.000,- Kč

 

 

Svoz nebezpečných odpadů

10.000,- Kč

 

 

Svoz komunálních odpadů

250.000,- Kč

 

 

Platby daní a poplatků voda

93.000,- Kč

 

 

Ochrana obyvatelstva

7.000,- Kč

 

 

Požární ochrana

20.000,- Kč

 

 

Zastupitelstvo obce

450.000,- Kč

 

 

Činnost místní správy

300.000,- Kč

 

 

Služby peněžních ústavů

7.000,- Kč

 

 

Pojištění funkčně nespecifikovatelné

24.000,- Kč

 

 

Neinvestiční transfery ostatním združením

4.000,- Kč

 

 

Celkem

3.310.000,- Kč

 

 

 

 Rozpočet 2015

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daň z příjmů fyzických osob

450.000,- Kč

 
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

7.000,- Kč

 
Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů

80.000,- Kč

 
Daň z příjmů právnických osob

600.000,- Kč

 
Daň z přidané hodnoty

1,250.000,- Kč

 
Daň z nemovitostí

450.000,- Kč

 
Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR

36.000,- Kč

 
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu

54.400,- Kč

 
Poplatky (psi, veř. prostranství)

8.000 ,- Kč

 
Pitná voda

185.000,- Kč

 
Sběr a svoz komunál. odpadů

130.000,- Kč

 
Činnost místní správy

110.000,- Kč

 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

10.000,- Kč

 
Celkem

3.370.400,- Kč

 

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Silnice

26.000,- Kč

 
Pitná voda

500.000,- Kč

 
Odvádění a čištění odpadních vod - projekt

500.000,- Kč

 
Činnosti knihovnické

40.000,- Kč

 
Ostatní záležitosti kultury

100.000,- Kč

 

Rozhlas a televize

10.000,- Kč

 

Využití volného času dětí a mládeže

250.000,- Kč

 

Hospice

15.000,- Kč

 
Veřejné osvětlení

85.000,- Kč

 
Komunální služby a územní rozvoj j. n.

350.000,- Kč

 
Sběr a svoz nebezpečných odpadů

10.000,- Kč

 
Sběr a svoz komunálních odpadů

250.000,- Kč

 
Platby daní a poplatků - podzemní voda

93.000,- Kč

 
Ochrana obyvatelstva

7.000,- Kč

 
Požární ochrana

15.000,- Kč

 
Zastupitelstva obcí

500.000,- Kč

 
Volby do zastupitelstev

36.000,- Kč

 
Činnost místní správy

350.000,- Kč

 
Služby peněžních ústavů

7.000,- Kč

 
Pojištění funkčně nespecifikované

24.000,- Kč

 
Celkem

3,168.000,- Kč

 

 

 Rozpočet 2014

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daň z příjmů fyzických osob

 450.000,- Kč

    442.989,81 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

8.000,- Kč

        6.299,30 Kč
Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů

50.000,- Kč

      79.947,41 Kč
Daň z příjmů právnických osob

500.000,- Kč

    605.118,08 Kč
Daň z přidané hodnoty

1,050.000,- Kč

    1,231.227,- Kč
Daň z nemovitostí

400.000,- Kč

    465.588,61 Kč
Poplatek za užívání veř. prostranství

3.000 ,- Kč

              950,- Kč
Poplatek ze psů

7.000 ,- Kč

           6.650,- Kč
Pitná voda

160.000,- Kč

       185.055,- Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů

130.000,- Kč

       125.563,- Kč
Příjmy z činnosti státní správy

110.000,- Kč

       126.899,- Kč
Příjmy z finančních operací

10.000,- Kč

      10.365,49 Kč
Celkem

2.878.000,- Kč

 3,763.884,58 Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Veřejná silniční doprava

20.000,- Kč

         22.015,- Kč
Pitná voda

562.000,- Kč

         52.056,- Kč
Odvádění a čištění odpadních vod

121.000,- Kč

 
Knihovny

40.000,- Kč

         21.815,- Kč

Záležitosti kultury

150.000,- Kč

         68.789,- Kč

Činnost církví

20.000,- Kč

 
Rozhlas

3.000,- Kč

 
Tělovýchova

10.000,- Kč

 
Využití volného času dětí a mládeže

200.000,- Kč

       255.205,- Kč
Veřejné osvětlení

70.000,- Kč

        83.469,6 Kč
Komunální služby a územní rozvoj

300.000,- Kč

       349.933,- Kč
Svoz nebezpečných odpadů

16.000,- Kč

           2.378,- Kč
Svoz komunálních odpadů

200.000,- Kč

       205.856,- Kč
Ochrana obyvatelstva

7.000,- Kč

 
Požární ochrana

15.000,- Kč

         12.341,- Kč
Zastupitelstvo obce

600.000,- Kč

       503.641,- Kč
Činnost místní správy

544.000,- Kč

       334.389,- Kč
Celkem

2.878.000,- Kč

 2,068.573,10 Kč

Rozpočet 2013

Příjmy                                                                            

       Plán          Skutečnost
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

450.000,- Kč

470.595,94 Kč

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

10.000,- Kč

9.711,99 Kč

Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů

50.000,- Kč

55.936,87 Kč

Daň z příjmu právnických osob

450.000,- Kč

543.318,88 Kč

Daň z přidané hodnoty

1,000.000,- Kč

1,188.356,69 Kč

Daň z nemovitosti

400,000,- Kč

  436.351,33 Kč
Poplatek ze psů

9.000,- Kč

5.580,- Kč
Poplatek za užívání veř. prostranství

3.000,- Kč

7.108,50 Kč
Pitná voda

160.000,- Kč

159.770,- Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů

120.000,- Kč

122.736,50 Kč
Příjmy z činnosti místní správy

110.000,- Kč

126.434,78 Kč
Příjmy z finančních operací

10.000,- Kč

9.055,32 Kč
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

19.000,- Kč

 
Celkem

2.791000,- Kč

3.541.474,90 Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Splátky úvěru KB

130.000,- Kč

130.000,- Kč

Zastupitelstvo obce

600.000,- Kč

682.488,- Kč

Činnost místní správy

540.000,- Kč

312.829,44 Kč

Veřejná silniční doprava

19.000,- Kč

24.110,- Kč

Pitná voda

234.000,- Kč

188.374,- Kč

Knihovny

30.000,- Kč 

24.120,- Kč

Záležitosti kultury

407.000,- Kč

56.405,- Kč

Využití volného času mládeže

200.000,- Kč

402.405,- Kč

Rozhlas

3.000,- Kč

7.066,- Kč 

Tělovýchova

30.000,- Kč

 
Veřejné osvětlení

60.000,- Kč

 93.267,- Kč
Svoz nebezpečných odpadů

16.000,- Kč

 1.861,- Kč
Svoz komunálních odpadů

200.000,- Kč

 192.177,- Kč
Komunální služby a územní rozvoj

303.000,- Kč

 350.489,- Kč
Požární ochrana

15.000,- Kč

 19.705,- Kč
Ostatní činnosti

4.000,- Kč

 55.126,95
Celkem

2.791.000,- Kč

2.519.058,21 Kč

 Rozpočet 2022, rozpočtový výhled 2023-2024 a rozpočtová opatření

chvalnovlisky_footer.png